Software optimisation


Narzędzia Dynatrace to kompleksowe podejście do zarządzania wydajnością aplikacji oparte na technologii PurePath, która zapewnia dostęp do pełnego przebiegu transakcji: od pierwszego kliknięcia użytkownika przez zapytania w bazie danych aż do monitorowania aplikacji na poziomie linii kodu. Ta unikatowa funkcjonalność pozwala na uzyskanie całkiem nowej jakości danych biznesowych, operacyjnych, testowych i deweloperskich. Takie podejście zapewnia zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu dostarczenia wydajnej aplikacji użytkownikom końcowym.

Podstawowe elementy DPM to:

  • USER-EXPERIENCE MANAGEMENT - badanie szczegółów dotyczących zachowań użytkowników korzystających z aplikacji on-line, działania i obciążenia sprzętu oraz wszystkich realizowanych transakcji,
  • BUSINESS TRANSACTION MANAGEMENT - badanie i grupowanie transakcji biznesowych wg. typów (klienci, produkty, przychody, lokalizacja podmiotów itp.) zapewnia użytkownikom biznesowym nieosiągalny dotąd wgląd w działania realizowane przez aplikacje w czasie rzeczywistym,
  • ADVANCED MONITORING - dogłębny monitoring wszystkich komponentów system gwarantuje precyzyjne dane i metryki,
  • PROACTIVE PERFORMANCE MANAGEMENT - mechanizmy zarządzania wydajnością aplikacji w obszarach inżynierii pozwalające na skrócenie cyklu produkcyjnego przy jednoczesnej poprawie jakości tworzonego kodu,
  • DEEPEST DIAGNOSTICS - kompleksowa diagnostyka na poziomie kodu źródłowego z pełnym wglądem w realizowane transakcje.