Dynatrace Zarządzanie Wydajnością Oprogramowania


Digital Business

Dynatrace Zarządzanie Wydajnością Oprogramowania to specjalistyczne narzędzia informatyczne, które dostarczają informacji dotyczących jakości usług, z których korzystają użytkownicy oprogramowania udostępnianego przez firmę.

Przykłady zastosowań rozproszonych systemów informatycznych w biznesie można mnożyć. Klienci sklepów stacjonarnych dokonujący płatności kartą, internauci robiący zakupy w e-sklepach, rezerwujący bilety lotnicze, subskrybenci newsletterów i użytkownicy platform do komunikacji on-line z klientami w segmencie B2B to miliony operacji każdego dnia. Szybkość i niezawodność działania tych systemów to gwarancja sukcesu wielu firm.

Jak uniknąć strat, zniechęcenia i rezygnacji ze strony użytkowników na wypadek awarii?

Odpowiedzią jest Dynatrace system do zarządzania wydajnością oprogramowania informatycznego (Application Performance Management).

Co zyskujesz dzięki Dynatrace?

 • wysoką wydajność i jakość systemów informatycznych, które udostępniasz swoim klientom oraz użytkujesz wewnątrz organizacji
 • szczegółową wiedzę przeznaczoną dla inżynierów odpowiedzialnych za poprawne i szybkie działanie systemów informatycznych o miejscu powstawania problemu, która umożliwia natychmiastowe usunięcie usterek
 • możliwość identyfikowania słabych punktów systemu informatycznego, które ze względu na rosnący ruch mogą stać się generatorem usterek w przyszłości
 • niezawodny sposób na uniknięcie strat finansowych lub utraty reputacji w wyniku błędów systemów informatycznych.
Więcej

Dynatrace definiuje na nowo podejście do zarządzania wydajnością aplikacji. Wszystkie rozwiązania opierają się na technologii PurePath, która zapewnia dostęp do pełnego przebiegu transakcji: od pierwszego kliknięcia użytkownika do zapytania w bazie danych i odwrotnie. Narzędzie to oferuje monitorowanie aplikacji na poziomie kodu źródłowego, co zapewnia zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu dostarczenia wydajnej aplikacji użytkownikom końcowym.

Dynatrace dostarcza 5 głównych narzędzi:


1. user-experience management

 • umożliwia poznanie szczegółów dotyczących zachowań użytkowników korzystających z aplikacji on-line, działania i obciążenia sprzętu oraz wszystkich realizowanych transakcji,
 • „analizuje” wszystkie akcje na stronach www. Narzędzie eliminuje domysły i dostarcza dane potrzebne do poznania rzeczywistego zachowania użytkowników korzystających z aplikacji oraz optymalizuje dostarczanie rozwiązań w taki sposób, aby zapewniały maksymalne korzyści biznesowe,
 • jest przystosowane do wirtualizacji i wykorzystania chmury.

2. business transaction management

 • pozwala na koncentrację nad najważniejszymi zagadnieniami dla biznesu,
 • grupowanie transakcji według typów – klienci, produkty, przychody, lokalizacja podmiotów - zapewnienia użytkownikom biznesowym nieosiągalny dotąd wgląd w działania realizowane przez aplikacje w czasie rzeczywistym,
 • dostarcza zaawansowane opcje zarządzania umowami o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA), w celu dokładniejszego połączenia celów biznesowych z konkretnymi działaniami IT,
 • to idealny system pozwalający na zachowanie spójności w optymalizowaniu kluczowych transakcji biznesowych oraz działań oczekujących na realizację.

3. advanced monitoring

 • uzyskuje dostęp do powiązanego wglądu w aplikacje. Technologia PurePath gwarantuje 100% dokładne dane i metryki. Rozwiązania DynaTrace dostarczały użytkownikom biznesowym precyzyjne dane pozwalające na skuteczniejsze przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów.

4. proactive performance management

 • uwzględnienie zarządzania wydajnością aplikacji w obszarach inżynierii pozwala na skrócenie cyklu produkcyjnego przy jednoczesnej poprawie jakości tworzonego kodu,
 • Dynatrace wspiera zespoły projektowe dostarczając jedyny system APM zaprojektowany od podstaw dla procesów programistycznych,
 • zarządzanie wydajnością jest w zasięgu każdego zespołu projektowego dzięki wbudowanym panelom regresji, opcjom porównywania wersji, historii realizowanych buildów oraz współdzielenia pliku sesji.

5. deepest diagnostics

 • diagnostyka pozwala na szybkie poznanie prawdziwych przyczyn problemów,
 • Dynatrace łączy diagnostykę na poziomie kodu źródłowego z pełnym wglądem w realizowane transakcje pozwalając poznać zachowanie aplikacji pod prawdziwym obciążeniem, bez względu na stopień ich skomplikowania oraz rozproszenia,
 • dzięki zintegrowanej diagnostyce pamięci, automatycznej analizie typu hot-spot oraz technologii PurePath, narzędzie Dynatrace pomimo swoich rozbudowanych możliwości jest łatwe i intuicyjne w użyciu.


Co oferuje Dynatrace dla działów IT?

To unikatowa technologia agentowa pozwalająca na dogłębną analizę stanu aplikacji działającej w ramach maszyn wirtualnych Java (JVM - Java Virtual Machine), .NET (CLR - Common Language Runtime) i na platformie PHP.

Wirtualne maszyny tworzą w systemie operacyjnym administratora (host operating system) zamknięte środowisko, które staje się platformą działania dla wykorzystujących je aplikacji. W przypadku pojawienia się problemów wydajnościowych z aplikacjami, standardowy monitoring serwerowy nie będzie w stanie wskazać przyczyny problemu.

Dlaczego? Powodem jest fakt, że perspektywa zewnętrzna nie daje wglądu w to, co dzieje się wewnątrz maszyny wirtualnej.

Problemy te rozwiązuje narzędzie Dynatrace!

Jest ono przeznaczone do działania wewnątrz maszyn wirtualnych Java, CLR (.NET) lub procesu PHP, przez co zapewnia pełen wgląd w działanie aplikacji w nich osadzonych.

Jak to działa?

 • 1. Wyspecjalizowany agent (instalowany na maszynie, na której działa aplikacja) pozwala na bardzo szczegółowy wgląd w działanie aplikacji Java/.NET/PHP - identyfikuje elementy aplikacji (do poziomu metody i zapytania SQL) niespełniające założeń wydajnościowych.
 • 2. Aby podkreślić problemy wydajnościowe na wszystkich warstwach monitorowanej aplikacji, Dynatrace zawiera także agenty przeznaczone dla wiodących serwerów webowych, serwerów mainframe IBM System i systemu IBM IMS.
 • 3. Możliwe jest także objęcie monitoringiem programów pisanych w językach kompilowanych do kodu maszynowego za pomocą manualnej instrumentacji (modyfikacja kodu źródłowego) przy pomocy agenta natywnego.
 • 4. Agenty pozwalają także na monitorowanie parametrów pracy serwerów, na których działają komponenty aplikacji.
 • 5. Wyspecjalizowany agent JavaScript działający po stronie przeglądarki internetowej pozwala na kompleksowe monitorowanie perspektywy użytkownika końcowego (User Experience Monitoring).
 • 6. Dynatrace dzięki technologii PurePath jest w stanie przechowywać informacje na temat wszystkich transakcji wszystkich użytkowników końcowych przechodzących przez wszystkie warstwy monitorowanej usługi. Unikatowa technologia PurePath polega na tym, iż zebrane w ten sposób informacje nie są uśredniane - przechowywane są informacje o każdej pojedynczej transakcji nawet w bardzo dużych środowiskach produkcyjnych.
 • 7. Unikatowa funkcjonalność pozwala na uzyskanie całkiem nowej jakości danych biznesowych, operacyjnych, testowych i deweloperskich. Wykorzystanie funkcjonalności analizy każdej pojedynczej transakcji oferowanej przez rozwiązanie Dynatrace pozwala na jego wykorzystanie w okresie całego życia aplikacji - od jej powstania przez testy, aż do monitorowania produkcyjnego.
 • 8. Odbiorcy uzyskują rzetelne, nieuśrednione dane związane z realizacją SLA dotyczących kluczowych transakcji biznesowych z podziałem na ruch syntetyczny i ruch rzeczywisty, typ klienta końcowego, jego lokalizację oraz parametry biznesowe transakcji.
 • 9. Dział utrzymania uzyskuje narzędzie do szybkiej analizy źródeł problemów, która oparta jest o odpowiednio skorelowane informacje ze wszystkich warstw usługi aplikacyjnej.
 • 10. Klienci wykorzystujący Dynatrace potwierdzają, że dzięki temu narzędziu skrócił się znacznie czas rozwiązania problemów wydajnościowych.