Dashboarder Zarządzanie Procesami


Digital Business

Dashboarder Zarządzanie Procesami jest narzędziem umożliwiającym prezentację danych liczbowych, stały monitoring i natychmiastowe reakcje na zdarzenia związane z prowadzaniem i ciągłością procesów zachodzących w firmach.

Co zyskujesz dzięki aplikacji?

 • wygodny i czytelny sposób prezentacji danych liczbowych,
 • stały monitoring parametrów stanowiących element procesu, warunków panujących w otoczeniu itp.,
 • skuteczną kontrolę nad zjawiskami technicznymi, finansowymi i logistycznymi zachodzącymi w Twojej firmie,
 • bezpieczeństwo pracy, dzięki systemowi wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 • niezawodny sposób na uniknięcie strat finansowych w efekcie przekroczenia norm, standardów, wytycznych wynikających z wymagań technologicznych, prawnych czy ekonomicznych,
 • możliwość analizy ex post parametrów, momentów krytycznych, zmiennych, trendów itp. na podstawie danych historycznych.
Więcej

System sprawdzi się wszędzie tam, gdzie wymagana jest stała kontrola parametrów pracy, warunków panujących w otoczeniu, poziomu zapasów, surowców oraz danych finansowych, narzuconych przez wymagania technologiczne, prawne czy ekonomiczne, m.in.:

 • do prezentacji danych z systemów ekspedycyjnych - informacje o dostawach produktów (pilna dostawa, dostawa opóźniona),
 • do prezentacji wskaźników finansowych (np. zysk w danym okresie) dla osób zarządzających finansami – dashboardy analizy finansowej,
 • do prezentacji danych analitycznych i wniosków z prowadzonej sprzedaży (powiązanie terminów z kontrahentami i produktami),

Wdrożenie systemu obejmuje:

 • przeprowadzenie analizy danych, które będą danymi źródłowymi dla kokpitów operatorskich,
 • zaprojektowanie interfejsu (baza danych, usługi sieciowe, przyrostowe komunikaty asynchroniczne),
 • przygotowanie konfigurowalnych procesów, które umożliwią pobieranie danych źródłowych do prezentacji.