BPM - Business Proces Management - Zarządzanie procesami biznesowymi


Metodyka analizy i optymalizacji procesów biznesowych realizowanych w ramach organizacji umożliwia zoptymalizowanie i usprawnienie działania organizacji. Identyfikacja procesów biznesowych dostarczy informacji jak funkcjonuje organizacja a odpowiednia analiza umożliwi określenie elementów do optymalizacji np. wąskich gardeł, duplikowanych działań czy zadań pod automatyzację.

Identyfikacja przebiegu informacji i dokumentów między działami wraz z analizą struktury organizacyjnej umożliwia zaprojektowanie optymalnych procesów workflow opartych na rolach oraz odpowiednim zarządzaniem dostępem do informacji.

Modelowanie procesów zgodnie z podstawowymi notacjami (BPMN, VACD, EPC) może stanowić także podstawę współdziałania między różnymi jednostkami – takie podejście jest zrozumiałe dla użytkowników biznesowych oraz działów IT, dzięki temu umożliwia precyzyjnie określić wymagania biznesowe stawiane systemom informatycznym, a przez to zaprojektować system oraz architekturę sprzętowo dopasowaną do oczekiwań.

Analiza, audyt i doradztwo w zakresie zarządzania procesami biznesowymi – definicja stanu obecnego, modelowanie, propozycje możliwych rozwiązań optymalizujących procesy biznesowe, wybór optymalnego oprogramowania i doboru sprzętu komputerowego.

Odpowiednio wdrożone zarządzanie procesami biznesowymi powiązane z zarządzaniem ryzykiem może stanowić podstawę do podniesienia bezpieczeństwa organizacji i zapewnienia jej ciągłości działania. Z drugiej strony dostarcza także potrzebne informacje działom audytowym i kontroli wewnętrznej w celach weryfikacji zgodności jej funkcjonowania z przyjętym modelem.