Testy oprogramowania


Stosujemy politykę jakości polegającą na ciągłym testowaniu tworzonego oprogramowania. Testy (wraz z tworzeniem dokumentacji testowej) towarzyszą nam od momentu projektowania aplikacji, podczas jej pisania, na etapie wdrożenia kończąc. Testom funkcjonalnym mogą podlegać zarówno gotowe aplikacje webowe, mobilne i desktopowe, jak i poszczególne moduły lub komponenty systemu.

Oferujemy szerokie spektrum prac testowych i analitycznych:

 • analizę biznesową i techniczną,
 • opracowanie architektury rozwiązania,
 • opracowanie przypadków użycia,
 • opracowanie scenariuszy i przypadków testowych,
 • przeprowadzenie testów,
 • opracowanie wniosków i raportów oraz wytycznych do zmian za pomocą narzędzi: Jira (z Confluence), Redmine, Mantis, Testlink.

Podczas testów funkcjonalnych wykrywamy błędy w działaniu aplikacji, sprawdzamy jej zgodność ze specyfikacją funkcjonalną (weryfikacja) i wymaganiami klienta (walidacja). Przeprowadzamy:

 • testy akceptacyjne (UAT),
 • testy eksploracyjne,
 • testy regresji,
 • testy kompatybilności,

Korzystamy z najlepszych wzorców i praktyk, wzbogaconymi o doświadczenia z kolejnych projektów. Testujemy aplikacje wykonane w każdej technologii na różne systemy operacyjne. Przykładowe rodzaje aplikacji, których testy można nam zlecić:

 • aplikacje bankowości mobilnej / elektronicznej,
 • systemy CRM, ERP,
 • strony internetowe,
 • aplikacje webowe,
 • gry przeglądarkowe,