e-Audyt - audyt wewnętrzny


Digital Business

Audyt Wewnętrzny to aplikacja wspierająca proces kontroli wewnętrznej w zakresie planowania, realizacji oraz raportowania przeprowadzanych audytów. Umożliwia komunikowanie zaleceń poaudytowych i tworzenie raportów.


Co zyskujesz dzięki aplikacji?

 • skuteczność w ocenie i zarządzaniu ryzykiem w Twojej firmie,
 • niezawodny sposób na uniknięcie strat finansowych lub utraty reputacji,
 • pewność, że Twoja firma dąży do wyznaczonych celów, działa zgodnie z regulacjami prawnymi, zaleceniami organów nadzoru itp
 • możliwość efektywnego planowania zadań i zarządzania,
 • możliwość identyfikowania słabych punktów w procesach realizacji zadań,
 • niezależność i obiektywizm w podejmowaniu decyzji,
 • systematyczność działania: uporządkowaną ocenę procesów,
 • szybką i przejrzystą komunikację pomiędzy osobami biorącymi udział w realizacji zadań.

Więcej

Praca w systemie przebiega według określonej ścieżki działania:

 • sporządzenie planów audytów,
 • przeprowadzenie audytu,
 • wykonanie rejestru niezgodności,
 • zalecenia poaudytowe.

System umożliwia prowadzenie audytów wieloletnich i rocznych oraz ocenę realizacji zaplanowanych audytów, powiązaną z raportowaniem. Podstawowe funkcjonalności oprogramowania:

 • tworzenie planów wieloletnich oraz generowanie z nich planów rocznych,
 • dodawanie audytów nieujętych w planach wieloletnich i rocznych – pozaplanowe audyty,
 • przypisywanie ogólnego poziomu ryzyka do poszczególnych tematów,
 • tworzenie zestawów zaleceń i przypisywanie ich do jednostki audytowanej,
 • przypisywanie zaleceń odbiorcom (jednostkom) i raportowanie zaleceń,
 • lista zaleceń wraz z zaawansowanym wyszukiwaniem,
 • tworzenie sprawozdawań z realizacji zaleceń oraz zaawansowana historia zaleceń,
 • wnioskowanie o zmiany terminów wykonywania zaleceń,
 • cykliczne wysyłanie informacji odbiorcom zaleceń i audytorom – alerty, przypomnienia,
 • tworzenie kont audytorów i przypisywanie ich do tematów z listy zaplanowanych audytów,
 • rozbudowany mechanizm tworzenia raportów z przeprowadzonych audytów oraz wykonania zaleceń,
 • zarządzanie audytowaną jednostką, użytkownikami oraz polityką bezpieczeństwa,

Aplikacja digital business Audyt Wewnętrzny jest rozwiązaniem opartym na nowoczesnych technologiach i dającym duże możliwości w zakresie zarządzania procesem kontroli, a jednocześnie jest prosta w obsłudze.

Pozwala na dostosowanie rozwiązań do specyficznych wymagań użytkowników oraz umożliwia funkcjonalny rozwój systemu w przyszłości.